RUHSAT

RUHSAT

Bölge Müdürlüğümüz Yapı ve Çevre İşleri Birimi tarafından;

 • İmar Uygulamalarına İlişkin Çalışmalar,
 • Bölge Müdürlüğümüz Tarafından Yaptırılacak İşlerin İhale Dosyalarının Hazırlanması, İhale Sürecinin Takibi,
 • Bölgemiz Müdürlüğümüz Tarafından Yaptırılan Yapı İşlerinin Kontrolü (Hakediş, Geçici Kabul, Kesin Kabul Vs.),
 • İmar Durumu Verilmesi,
 • Alt Yapı Durum Belgesi Verilmesi,
 • Su Basman Kotunun Verilmesi,
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi’nde, Caddelerin Numara ve İsimlendirmesi, Parsellerin Kapı Numaralarının Verilmesi,
 • Yapı Ruhsatı Verilmesi,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Sistemi’nin Takibi,
 • Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden Parsel Bilgilerinin Öğrenilmesi,
 • Yapı Kullanma İzni Verilmesi,
 • Ruhsatsız ve Kaçak Yapıların Kontrolü ve Takibi,
 • Bölge Katılımcılarına Teknik Destek,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Başvuru Dosyası Kontrolü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Teslimi,
 • Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Verilmesi,
 • Kanal Bağlantı İzni Verilmesi,
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi,
 • Deneme İzni Verilmesi,
 • Katılımcı Atık Su Kontrolleri ve Analizleri,
 • Şebeke Suyu Kontrolleri ve Analizleri,

Hizmetleri verilmektedir.

 • Adı Soyadı Serkan Duran
 • Mesleği İnşaat Mühendisi
 • AKOSB’daki Görevi İmar ve Yapı Birimi Yöneticisi
 • Telefon 0262 324 80 62
 • Dahili:103
 • E-Posta serkan.duran@akosb.com.tr