KVKK METNİ

ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  • VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (“AKOSB”) (Adres: Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi, 1.Cd. No: 3, 41310 İzmit / Kocaeli / Türkiye) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve kişisel veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin korunması, AKOSB ‘nin temel politikaları arasında olup, kurumumuzun varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. AKOSB, 6698 sayılı Kanun’un getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz amaçlarla belirtildiği şekilde işlemekteyiz.

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kurumumuzda çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi, tedarikçi çalışanı ürün veya hizmet alan kişi, web sayfası ziyaretçisi gibi ilgili kişi tiplerine ait kimlik, iletişim, finans, özlük, mesleki deneyim, işlem güvenliği, müşteri işlem, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekân güvenliği, ceza mahkûmiyet bilgisi, hukuki işlem, araç bilgisi, tapu bilgileri ve sağlık bilgileri bulunmaktadır.

Detaylı ve güncel bilgiyi Kişisel Verileri Koruma Kurumu Sicil Sorgulama Sistemine erişip Kategoriler, Amaçlar, Alıcılar, Süreler, Kişi Grupları, Yabancı Ülkeler, Güvenlik Tedbirlerini inceleyebilirsiniz.

Toplanan kişisel verilerin hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği aşağıda belirtilmiştir.

Çalışanlarımıza ve stajyerlerimize  ait kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, ceza mahkumiyet ve güvenlik tedbirleri, özlük, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve sağlık bilgileri kategorisindeki verileri; öncelikle insan kaynakları faaliyetlerinin yerine getirilmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği yasal şartlarının yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli eğitimlerin verilmesi, iş sürekliliğinin sağlanabilmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik aksiyonların alınması, yetenek ve kariyer gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibinin yapılması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  acil durum süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik, ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, satın alma süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçi ilişkilerinin yönetimi,  mal/hizmet üretim, satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesinde, talep ve şikayetlerin takibinde, sözleşme süreçlerinde, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla,

Çalışan adaylarına ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim, ceza mahkûmiyet bilgisi, finans gibi kategorilerindeki bilgileri iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe alımların yapılması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

Ürün veya hizmet alan kişilere, ihale katılımcılarına ait kimlik, iletişim, finans, güvenlik kamera kayıtları, dava dosyaları, müşteri işlem verileri gibi verileri; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, yapı ruhsatı alma süreçleri, taşeron çalıştırma süreçlerinin yönetimi, trafik kazası süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,

Tedarikçi yetkilisine ait kimlik, iletişim verileri; tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla,

AKOSB sınırları içinde giriş yapan kişilere ait güvenlik kamera kayıtları, araç bilgileri; fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, gerekli olduğunda trafik kazası süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Web sayfası ziyaretçilerinin iletişim kutusu vasıtasıyla bize iletmiş olduğu mesajlar iletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.

(Web sayfası ve info mail üzerinden gelen iş ve staj başvuruları AKOSB tarafından değerlendirilmeden sistemlerimizden silinmektedir.)

  • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

İlgili kişi tiplerinin, aktarılan kişisel verileri; Veri aktarım alıcı gruplarına, hangi amaçlar doğrultusunda aktarıldığı aşağıda belirtilmiştir.

Çalışanlara ait kimlik, iletişim, finans, özlük, mesleki deneyim, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve sağlık bilgileri kategorisindeki veriler; avukat, banka, mali müşavir, organizasyon-etkinlik firması ile maaşların ödenmesi, hukuk işlerinin takibi, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığının yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yönetilmesi, sigorta süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım, üretim ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşılmaktadır.

Kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim ve sağlık bilgileri kategorisindeki veriler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile yan haklar ve menfaatlerin temini, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığının yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yönetilmesi, yürütülen faaliyetlerin mevzuatlar kapsamında bildirimlerinin yapılması, hukuki süreçlerin takibi amacıyla paylaşılmaktadır.

Stajyerle ait kimlik, iletişim, finans ve mesleki deneyim kategorisindeki verileri ilgili okul ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, zorunlu bildirimlerin yapılması, gerekli ise maaşların yatırılması amacıyla paylaşılmaktadır.

Ürün veya hizmet alan kişinin, kimlik, iletişim ve mesleki deneyim kategorisindeki veriler; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb. ile fatura kayıt ve mevzuattan kaynaklı bildirimlerin yapılması, mali müşavir, avukat ve tedarikçiler ile müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası desteklerin yürütülmesi, hukuki süreçlerin takibi amacıyla paylaşılmaktadır.

Tedarikçi yetkilisinin ve çalışanının kimlik, iletişim, finans ve mesleki deneyim kategorisindeki veriler; Ticaret Bakanlığı ile fatura kayıt süreçleri ve mevzuatlardan kaynaklı bildirimlerin yapılması, İSG faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İSG danışman firma, banka ve mali müşavir ile ücret ödemelerinin yapılması fatura ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşılmaktadır.

Ayrıca AKOSB sınırları içerisinde açık alanda yapılan güvenlik kamera kayıtları kolluk kuvvetleri ile paylaşılmaktadır.

  • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz sizlerin başvurusuyla elden, sözlü, yazılı olarak toplanmasının yanı sıra, elektronik yollardan e-posta, fiziksel güvenlik kayıtları, web sayfası ziyaretleri, kurumumuza geldiğinizde kullandığınız wi-fi ağı gibi yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemler ile toplanabilmektedir. Elde edilen kişisel verileriniz; 4857 Sayılı İş Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,  ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

  •  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle AKOSB’ye iletmeniz durumunda AKOSB talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, AKOSB tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. AKOSB, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Adrese Elden Yapılan Başvuru: İlgili kişinin “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, aşağıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.

KEP Adresi ile Başvuru: İlgili kişinin KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, aşağıdaki KEP adresine gönderilerek yapılan başvurudur. KEP Adresi:asimkibarosb@hs01.kep.tr

E-posta Adresi ile Başvuru: İlgili kişinin KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresi ile, aşağıdaki e-posta adresine gönderilerek yapılan başvurudur. E-posta Adresi:kisiselverim@akosb.com

AKOSB “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ’ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

OSB Sicil No: 221

Ticaret Unvanı: ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Adres: Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No: 3 41310/Alikahya/İzmit/KOCAELİ

Web adresi: www.akosb.com

Telefon: 0850 460 32 21


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ako22domtr/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420