Hakkımızda

ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Hakkımızda

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi 10.05.2004 yılında 221 sicil numarası ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı onayı ile kurulmuştur.

1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bölgenin toplam alanı 200 ha’dır. Toplam sanayi alanı 1.642.267,27 m 2 olan AKOSB’un sanayi parseli sayısı 31’dir. Üretimdeki 9 adet sanayi parselinin alanı ise 1.202.856,69 m²’dir. Alansal olarak bölgenin %76’lık kısmını işletme halindeki firmalar oluşturmaktadır. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının elektrik, su ve doğal gaz ihtiyaçları 2013 yılından itibaren tarafımızca tedarik edilmektedir. Dünya’da birçok yerde uygulanan MBBR (İleri Biyolojik Arıtma) teknolojisi ülkemizde ilk defa AKOSB arıtma tesisinde uygulanmıştır. 2015 yılı başında devreye aldığımız AKOSB AAT’nin kapasitesi 4000 m 3 /gündür.

AKOSB

2018 yılında tamamlanan AKOSB atıksu geri kazanım tesisimiz ile AKOSB içerisinde faaliyette bulunan ve bulunacak olan firmaların proses suyu ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu sayede; atıksu arıtma tesisimize gelen proses ve evsel kaynaklı atık sular, tekrar arıtılıp sisteme kazandırılarak bölgemiz katılımcılarına daha uygun fiyattan su tedarik edilerek ülke ekonomimize ve çevremize katkı sağlamaktadır. Bölgemizin Scada, sayaç otomasyonu ve kapalı devre kamera sistemi için oluşturulan ve tüm elektrik dağıtım merkezlerimizi birbirine bağlayan fiber optik altyapı 2013 yılında tamamlanmıştır. Kamera izleme sistemimiz 2014, elektrik şebekesi işletmesine ait Scada sistemimiz 2017, Elektrik sayaç otomasyonuna ait sistemimiz ise 2018 yılında devreye alınmıştır.

...

ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TARİHİ

...

İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız...