CCTV Politikası

ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OSB de, Merkez bina, Arıtma tesisi ve Çalışma alanlarında yer
Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri
sorumlusu sıfatıyla ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ tarafından hazırlanmıştır.
OSB de, Merkez bina, Arıtma tesisi ve Çalışma alanlarında güvenlik amacıyla kamera ile görüntü kaydı
yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması”
hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde
adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’nin Asım
Kibar Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad No:3 Pk:41310 İzmit / Kocaeli adresine Başvuru Formunu,
yazılı olarak veya KEP üzerinden asimkibarosb@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ako22domtr/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420